Pályázati felhívás Rákóczi Ösztöndíjra a 2023/2024-es tanévre!

A II. Rákóczi Ferenc Alapítvány a Kárpát-medencei fiatalokért és a kanadai Rákóczi Alapítvány ösztöndíj lehetőséget kínál tehetséges fiataloknak, akik részt vettek a Rákóczi Magyarságismereti Mozgótáborban, tagjai a Rákóczi Családi Körnek és a 2021/2022-es tanévben egyetemi tanulmányokat folytatnak. 

Az Alapítvány célja, hogy a tehetséges fiatalok életpályája ne szakadjon meg anyagi nehézségek miatt.

Pályázati feltételek:

Az Alapítvány ösztöndíjjal elsősorban egyetemi alapképzésre járókat támogat, másoddiplomásokat, mesterképzésre járókat, doktorit végzőket csak ritka esetben és csak olyanokat, akik nagyon nehéz anyagi körülmények között élnek.

  • A Rákóczi Családi Kör tagjai pályázhatnak.
  • Az ösztöndíjra pályázhatnak azok is, akik 2021 tavaszán már elnyerték az ösztöndíjat. Viszont nem pályázhatnak azok, akik három egymást követő félévben támogatásban részesültek.
  • Az ösztöndíj elnyerésének fontos része a Rákóczi Körben való aktív részvétel.
  • A félév során más forrásból származó jövedelem, ösztöndíj elengedhetetlen, ne csak erre az ösztöndíjra hagyatkozz!

Pályázati dokumentumok:
Bemutatkozó levél gépelt formában, amely tartalmazza:
o Miért van szüksége a pályázónak az anyagi támogatásra?
o A pályázó által írt anyagi kimutatás arról, hogy milyen kiadásokkal jár tanulmánya (egyetemi kiadások, szállás, utazás, könyvek, egyéb kiadások) és ebből mit tud fedezni a pályázó és milyen támogatást nyújt az egyetem.

o  Részesülsz-e más ösztöndíjban? (pl.: miniszteri, szociális, egyéb);
o Mik a tervei a pályázónak az elnyert ösztöndíjjal?
o Családi helyzet bemutatása;
o Szerepvállalás a Rákóczi Családi Kör tevékenységében, régiós illetve központi szinten;
o A pályázó adatai (név, telefonszám, cím, e-mail cím)
– Szülők kereseti kimutatása/igazolás a munkanélküli státuszról;
– Jogviszony igazolás, valamint a leckekönyv (index) másolata;
– Esetleges versenyeredményről szóló oklevél másolata;
– Közéleti személy (tanár, iskolaigazgató, pap, stb.) ajánlólevele;:

A nem magyar nyelven beadott anyagokat, igazolásokat kérjük gépelve lefordítani!

Beérkezési határidő: 2021. október 1. és 2022 március 1.

Beküldési cím: scholarship@rakoczi.ca